150,126 species and infraspecific names are in the database, 20,397 images, 57,748 bibliographic items, 380,813 distributional records.

Bibliographic Detail

Ballesteros, E., 1981

Reference:
Ballesteros, E. (1981). Contribució al coneixement algològic de la Mediterrània Espanyola: algues bentòniques i litorales de Tossa de Mar (Girona). Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 46 (Sec. Bot. 4): 55-73, 1 fig.

SITE © 1996 - 2017 M.D. Guiry. All rights reserved.

Website Design : 249 Design Studio